Praktický lékař Praha 9 – MUDr. Petr Krejčí

Lakimedo logo

Vnitřní řád

Co to je vnitřní řád?

Vnitřní řád stanovuje pravidla spolupráce ordinace praktického lékaře společnosti Lakimedo s.r.o. na výše uvedené adrese, registrovaných pacientů, zájemců o registraci a dalších osob, které pracoviště naší společnosti navštíví (např. doprovod pacienta). 

Povinnost řídit se vnitřním řádem pracoviště je dána zákonem – § 41, odst. 1, písm. b) zákona č. 371/2011 Sb., o zdravotních službách.

Před zasláním žádosti o registraci se s ním prosím seznamte. V případě jeho změny (vydání nové verze) vás budeme informovat na vaše kontaktní údaje (zejména emailem).

Kde se s ním můžu seznámit?

Vnitřní řád naleznete je v aktuální verzi vždy v ordinaci a pak také na těchto stránkách.